Zongoratanárt keresnek Dunaújvárosban

2017. június 23-ig várják a pályázatokat.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Dunaújvárosi Sándor Frigyes AMI zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.08.21.-2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony           

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongora órák megtartása művészeti iskolában, pedagógus munkakörben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •  főiskola, zongora tanár,
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű alapszakos szaktárgyi tudás,
 • változatos oktatási módszer,
 • motiváltság,
 • együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
 • fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dőr Gabriella nyújt, a 06-25-412-520 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Klik/065/5-79/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Zongora tanár.

vagy

 • elektronikus úton Dőr Gabriella részére a duzenisk@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

 •   személyesen: Dőr Gabriella, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.