Zongoratanári állás Pécsett

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. június 9.

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium pályázatot hirdet zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott időre szóló munkajogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya Megye, 7621, Pécs, Apáca u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoratanítás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongoratanár ,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Késmárki Tiborné intézményvezető részére a ciszterci.nk@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9.