Hegedűtanári állás Pécsett

Jelentkezési határidő: 2017. június 15.

Pécsi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Városközponti Általános Iskola Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Rákóczi út 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zeneiskolai hegedűórák ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, a mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Attila nyújt, a 06/72/315-186 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Városközponti Általános Iskola Liszt Ferenc AMI 7621 Pécs, Rákóczi út 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/014/2409/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 19.