Fafúvós tanárt keresnek Somogy megyében

Jelentkezési határidő: 2017. június 30.

Siófoki Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fafúvós zenetanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.10.01.-2018.08.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8660 Tab, Óvoda utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A vonatkozó hatályos jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott fafúvós zenetanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, fafúvós zenetanár,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata,
  • hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmadia Nándor intézményvezető nyújt, a 84/525-249 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Siófoki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Tabi Takáts Gyula Ált. Isk. és AMI 8660 Tab, Petőfi Sándor utca 6-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/142/3466-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: fafúvós zenetanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.