Ütőtanári állás Baranya megyében

2017. június 27-ig várják a pályázatokat.

Pécsi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Kökönyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája ütőtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7300 Komló, 48-as tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása, ütő hangszerek oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  • főiskola, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy a művészeti tárgynak megfelelő művész végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siptárné Balázs Hajnalka tagintézmény-vezető nyújt, a 72/788-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kökönyösi Gimnázium EFAMI 7300 Komló, 48-as tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/19 , valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár.
  • Elektronikus úton Siptárné Balázs Hajnalka tagintézmény-vezető részére a erkelferenckomlo@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 5.