Pest megyében szolfézstanárt keresnek

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 5.

Dunakeszi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

szolfézs tantárgy oktatása, tehetséggondozás, az oktatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szakirányú tanári végzettség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ráduly Ildikó intézményvezető nyújt, a 06/20/527-31-86 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Ráduly Ildikó intézményvezető részére a krammert@digikabel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.