Hárfatanárt keresnek Budapesten

2017. június 30-ig várják a pályázatokat.

Közép-Budai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola hárfatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 13 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Hárfatanítás, tehetséggondozás. Az oktatáshoz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, hárfatanár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • végzettséget igazoló oklevél másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katonáné Kun Emese nyújt, a +36 1 375-0372 vagy +36 20 997-6474 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Katonáné Kun Emese részére a farkasferenc.zeneiskola@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

  • személyesen: Katonáné Kun Emese, Budapest, 1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 3.