Nagykőrösön gitár szakos tanárt keresnek

2017. július 31-ig várják a pályázatokat.

Ceglédi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola gitár szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2750 Nagykőrös, Patay utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gitártanári feladatok ellátása alapfokú művészetoktatásban, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, vagy egyetem; Nkt. 3. sz. melléklete szerint a munkakörnek megfelelő gitár tanári végzettség,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának harmadik személlyel történő megismertetéséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Százdiné Szecsei Anikó intézményvezető nyújt, a 53/550-120 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Weiner Leó Zeneiskola AMI, 2750 Nagykőrös, Patay utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CTK/78-14/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gitár szakos tanár.
  • elektronikus úton Százdiné Szecsei Anikó intézményvezető részére a info@weinerzeneiskola.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.