Hegedűtanári állás Kaposváron

2017. augusztus 11-ig várják a pályázatokat.

Kaposvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű hangszer és kamarazene tanítása, egyéni munkaköri leírás alapján, valamint az oktatáshoz tartózó adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, /egyetemi szintű hegedűtanári végzettség,
  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       fényképes szakmai önéletrajz,
  •       iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  •       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
  •       motivációs levél,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tamás intézményvezető nyújt, a 82/512-762 vagy 06-20/9475-550 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/139/29-75/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.
  • elektronikus úton Nagy Tamás intézményvezető részére a lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu E-mail címen keresztül
  •  személyesen: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes elbeszélgetés a pályázóval, hangszeres bemutatkozás, meghallgatás, próbatanítás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvarizeneiskola.hu honlapon szerezhet.