Zongoraszakos tanárt keresnek Solton

2017. augusztus 7-ig várják a pályázatokat.

Bajai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zongora szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Kossuth utca 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  •  főiskola, /Egyetem zongora szakos tanár,
  •  büntetlen előélet,
  •  foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll,
  •  cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • főiskola, /Egyetem bármely másik tanári szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fuchs Attila intézményegység-vezető nyújt, a 06 30 205 3253 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bajai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/022/784-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Zongora szakos tanár.

vagy

  • Elektronikus úton Sárosi Magdolna tankerületi igazgató részére a baja@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslatának figyelembevételével a tankerületi igazgató dönt, választja ki a nyertes pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.