Pályázat I. fuvola munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 6.

Magyar Állami Operaház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Magyar Állami Operaház Zenekar zenekari tag / I. fuvola munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.09.01-2018.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A zenekari művész a kinevezésében vállalt művészi munkakörének megfelelően, legjobb tudása és a mindenkori karmester utasítása szerint végzi munkáját. Köteles hangszeres tudását olyan állapotban tartani, hogy a vele szemben támasztott legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul megfeleljen. A próbákon szólamtudással – új betanuláskor a szólam technikai ismeretével – kell megjelennie.

Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • középiskola/gimnázium, és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés, vagy zeneművészeti szakközépiskolai szakirányú végzettség, vagy zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség,
  • büntetlen előélet,
  • nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldi állampolgár esetén összevont tartózkodási engedély beszerzése,
  • nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél esetén végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
  • a pályázó saját nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 2017. augusztus 29-én próbajátékon vesznek részt, melyre augusztus 15-ig meghívást kapnak. A próbajáték helyszíne: Magyar Állami Operaház Jókai utcai próbaterme (1066 Budapest, Jókai utca 2-4.) Időpont: 2017. augusztus 29. 15.00 óra. A próbajáték 3 fordulóban kerül megrendezésre. A szakmai jellegű részletekről a Zenekari Titkárság nyújt elektronikus úton (orchestra@opera.hu) tájékoztatást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbajáték zenekari anyagának kottái a www.opera.hu honlapon megtalálhatók. A próbajáték résztvevőinek sorrendjét 2017. augusztus 29-én sorsolással döntjük el. Zongorakísérőt biztosítunk. A próbajáték résztvevői részére útiköltséget és szállást nem áll módunkban fizetni. Próbaidő 3 hónap. A munkakör bel- és külföldi kiküldetésekkel jár.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.