Ütő szakos zenetanárt keresnek Halásztelken

Jelentkezési határidő: 2017. július 31.

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanár (ütő szakos) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakos tanári, valamint egyéb pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, ütő szakos tanár ,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • egyetem, ütő szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • eElektronikus úton Juhász Zoltánné intézményvezető részére a allas@hunyadi.halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://hunyadi.halasztelek.hu/ honlapon szerezhet.