Gitártanári állás Sopronban

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 18.

Soproni Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Horváth József AMI gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.09.01.-2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Szélmalom utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár hangszer oktatása, tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, gitártanári végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • végzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, Szélmalom utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: STK/GB0000/HR-581/20 , valamint a munkakör megnevezését: Gitártanár.

vagy

 • elektronikus úton Lampert Tünde intézményvezető részére a igazgato@hjami.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.