Zongoratanári állás Baranya megyében

2017. augusztus 29-ig várják a pályázatokat.

Szigetvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Szentlőrinci Általános Iskola, EGYMI, AMI és Kollégium zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongora tantárgy oktatása, valamint a munkaköri leírásba foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongoratanár,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez),
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyakáné Maár Zsuzsanna- intézményegység vezető nyújt, a 73-570-143; 30-5422-654 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Kalapáti Attila Ádám részére a szigetvar@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel a KLIK/020/58-148/2017 hivatkozási számot valamint “Zongora-Szentlőrinc” megnevezést.