Hegedűtanári állás Pest megyében

2017. augusztus 23-ig várják a pályázatokat.

Váci Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.07.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 13 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2628 Szob, Árpád utca 54.

Pest megye, 2621 Verőce, Garam utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakos pedagógiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, /egyetem szintű hegedűtanár vagy hegedűművész,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

  • kiváló szintű együttműködö és empátiás készség,innovatív szemlélet, megbízhatóság, elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
  • szakmai önéletrajz és motivációs levél,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehérné Szabó Marianna intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-27-370-086 vagy 06-30-560-1374 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Bogdányi Gergely intézményvezető részére a szobizene@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő