Dorogon harsonatanárt keresnek

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.

Tatabányai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola harsona(rézfúvós) tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog Dorogi Erkel Ferenc AMI, Bécsi út 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt.4.§ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú képesítés, harsona (rézfúvóshangszer) tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum,
  • szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gréts Katalin intézményvezető nyújt, a 06-30-319-4028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2510 Dorog Dorogi Erkel Ferenc AMI, Bécsi út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/106/168-40/2017 , valamint a munkakör megnevezését: harsona(rézfúvós) tanár.
  • elektronikus úton Gréts Katalin intézményvezető részére a zenekati62@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.