Gitártanári állás Pest megyében

2017. szeptember 4-ig várják a pályázatokat.

Dunakeszi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, Aszód és Hévízgyörki telephely, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) “Nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98 § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
  • fényképes önéletrajz,
  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes önéletrajz,
  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyari Zita- intézményvezető nyújt, a 06-28-400-093 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Magyari Zita- intézményvezető részére a muvisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: