Hegedűtanári állás Heves megyében

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 6.

Egri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hegedű szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.09.15-2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Hegedű tantárgy oktatása, tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, hegedű szakos tanár,
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/692-5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hegedű szakos tanár.

vagy

  • elektronikus úton Kardosné Barta Viktória mb. intézményegység-vezető részére a zenesuli3390@mail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi központ igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.