Szolfézstanárt keresnek Budán

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 17.

Közép-Budai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1122 Budapest, Maros u. 54/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szolfézs tanítás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szolfézs vagy zeneismeret szak,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • zeneiskolában szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

  • kiváló szintű szakmai tudás, empátia, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló oklevél másolata,
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dióssy Krisztina intézményvezető nyújt, a +36 1 225-0825 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Dióssy Krisztina intézményvezető részére a krdiossy@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok és az interjú/próbatanítás után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 18.