Fuvolatanári állás Vasváron

2017. szeptember 26-ig várják a pályázatokat.

Szombathelyi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola  fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Vas megye, 9800 Vasvár, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fuvola tantárgy tanítása és a pedagógus munkakörbe tartozó, jogszabályban, intézményi dokumentumokban előírt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, fuvola szakos tanár vagy fuvola művész,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán intézményvezető nyújt, a 94/372-020, 30/509-2667 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/168/3411-7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: fuvolatanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.