Gitártanári állás Hajdúszoboszlón

2017. szeptember 27-ig várják a pályázatokat.

Berettyóújfalui Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár órák megtartása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013 (VIII.30) Kormrend. rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

 • főiskola, / egyetem gitártanár,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • a pályázó vállalja, hogy a Hajdúszoboszlói Járás illetékességi területén történő munkavégzést,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló dokumentumok,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy személyes adatait a pályázattal összefüggő kezelésben hozzájárul,
 • nyilatkozat, hogy a teljes pályázati anyagát sokszorosításához, és továbbításához hozzájárul,
 • személyi adatokat tartalmazó szakmai, fényképes önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hellné Kádár Edit nyújt, a 06-52-557-821 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Hellné Kádár Edit intézményvezető részére a zgz.ami@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, hogy pályázatában hivatkozzon a KLIK/081/540-26/2017 számra. A pályázat eredménytelennek nyilvánitásának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Tankerületi Központ fenntartja.