Ütőtanári állás Dombóváron

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.

Tamási Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszer tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 2/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: alapfokú művészeti iskolában ütőhangszerek oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, vagy egyetem, ütőhangszer tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz;
  • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata;
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ada Eszter tagintézményvezető nyújt, a +36-20-324-3231 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/20-123/2017 , valamint a munkakör megnevezését: ütőhangszer tanár.

és

  • elektronikus úton Szenyériné Szabolcska Julianna intézményvezető részére a szabolcska71@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az önéletrajz és a benyújtott dokumentumok alapján az intézményvezető személyes elbeszélgetésre hívhatja a pályázót, majd javaslata alapján a tankerület igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 16.