Fejér megyében gitártanárt keresnek

2017. október 20-ig várják a pályázatokat.

Székesfehérvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.11.01. – 2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 18 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szabadság tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gitár tanítási feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

  • főiskola, gitártanár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • erkölcsi bizonyítvány,
  • végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basalné Rézman Ágnes nyújt, a 0630/755-5410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8060 Mór, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/2840/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.
  • elektronikus úton Basalné Rézman Ágnes részére a morzene@office.mor.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról az intézményvezető javaslatának figyelembevételével a tankerületi igazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerülő költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.