Próbajáték I. oboa állásra

Jelentkezési határidő: 2017. október 17.

Budapesti Operettszínház a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Budapesti Operettszínház I. oboa zenekari tag, angol kürt kötelezettséggel munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. július 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1065 Budapest, Nagymező utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkáját ún. havi zenekari szolgálatszám alapján végzi, amely a színház munkarendjéhez, előadásrendjéhez igazodik. A szolgálatszám beosztását a zenekari titkár havonta készíti el a zeneigazgató felügyeletével. A zenekari művész feladatainak szerves részét képezi az egyéni felkészülés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola,
  • színházban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentum
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Takácsy Tamás részére a takacsytamas1@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.operett.hu honlapon szerezhet.