Fuvola szakos tanárt keresnek Heves megyében

2017. november 3-ig várják a pályázatokat.

Egri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fuvola szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Fuvola és furulya tantárgy oktatása, tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, fuvola szakos tanár,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél,
  • szakmai önéletrajz,
  • az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. november 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kardosné Barta Viktória intézményegység-vezető nyújt, a 06-36/343-875 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/685-22/2017 , valamint a munkakör megnevezését: fuvola szakos tanár.

vagy

  • elektronikus úton Kardosné Barta Viktória intézményegység-vezető részére a zenesuli3390@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi központ igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 8.