Gitártanári állás Fejér megyében

2017. október 24-ig várják a pályázatokat.

Székesfehérvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola klasszikus gitár tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2060 Bicske, Szent István út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: klasszikus gitár oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, klasszikus gitár tanár/klasszikus gitár előadóművész,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • végzettséget igazoló oklevelek másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádám Annamária intézményvezető nyújt, a 06-22/565-109 és 06-30/3077-899 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Ádám Annamária részére a prelud.bicske@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslatára a tankerületi igazgató dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.