Gitártanári állás Budakalászon

A pályázatokat 2017. november 8-ig várják.

Váci Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Kalász Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony           

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Szentendrei út 9/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakos pedagógiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, gitártanár,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hangtechnikusi végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs és empátiás készség,
 • tolerancia, innovatív szemlélet,
 • megbízhatóság, elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hermeszné Uracs Mónika mb. intézményvezető nyújt, a 06-30-714-7823 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Hermeszné Uracs Mónika mb. intézményvezető részére a kamibudakalasz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő