Hegedűtanári állás Komáromban

2017. december 8-ig várják a pályázatokat.

Tatabányai Tankerületi Központ Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.01.01. – 2019.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Klapka György út 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: hegedű tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola,
  • művészeti tárgynak megfelelő szakirányú végzettség,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához, illetve továbbításához, és személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hozák Adrienn intézményvezető nyújt, a 06-34/340-247 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2900 Komárom, Klapka György út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1705/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.

vagy

  • elektronikus úton Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola részére a egressyzeneiskola@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a nora.szekely@kk.gov.hu címre. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1705/2017