Zongoratanári állás Nagykovácsiban

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet zongoratanár munkakör betöltésére a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaszerződés

Foglalkoztatás jellege: heti 15 óra részmunkaidő

A munkavégzés helye: Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: alapfokú művészeti iskolában zongora tantárgy egyéni foglalkozás tartása, megbeszélés szerint korrepetíció.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Útiköltség hozzájárulás

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongoratanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a nagykovacsiami@gmail.com e-mail címen kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton, Gáspár Kornélia intézményvezető részére, a nagykovacsiami@gmail.com e-mail címen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az önéletrajz és a benyújtott dokumentumok alapján az intézményvezető személyes elbeszélgetésre hívja a pályázókat, majd a döntésről az elbírálás határidejét követő nyolc napon belül értesíti a jelentkezőket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Várjuk a zongora előadóművész végzettséggel rendelkezők jelentkezését is, amennyiben vállalják a tanári szakképzettség megszerzését. Végzős hallgatók is nyújthatnak be pályázatot.