Fagott-furulya szakos tanárt keresnek Budapesten

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. december 6.

Észak-Budapesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola fagott-furulya tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.12.11-2018.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1033 , Harrer Pál utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Egyéni hangszeres oktatás, furulya és fagott órák tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú képesítés,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • képesítést igazoló okmányok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pápista Andrea nyújt, a 06 1 3888 569 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Pápista Andrea részére a zene@kszki.obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 8.