Orgona-zongora szakos tanárt keresnek Tatabányán

2017. december 10-ig várják a pályázatokat.

Tatabányai Tankerületi Központ Tatabányai Erkel Ferenc AMI a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Tatabányai Erkel Ferenc AMI orgona-zongora szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. 02.01. – 2020.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: orgona és zongora tárgyak oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

  • főiskola, vagy egyetemi szakirányú végzettség és szakképzettség,
  • gyakorlati tanítás,
  • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szakirányú szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dezső Marianna intézményvezető nyújt, a 0634/311-238 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Tatabányai Erkel Ferenc AMI címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/1774-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: orgona-zongora szakos tanár.

vagy

  • elektronikus úton Dezső Marianna intézményvezető részére a marianna.dezso@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a zoltan.szaloczy@kk.gov.hu címre.