Győrben szolfézstanárt keresnek

Jelentkezési határidő: 2017. december 12.

Győri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű GYED idejére előreláthatólag 2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 14 órás

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szolfézs órák ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szolfézs tanári végzettség,
  • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakács Erika intézményvezető nyújt, a 20/3633-417 vagy 96/519-362 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/2600-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szolfézs tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Liszt Ferenc Zeneiskola, AMI zongora tanár munkakörére”. Egy további másolati példányt kérünk a Liszt Ferenc Zeneiskola, AMI címére megküldeni (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 19.