Gitártanári állást hirdet a Szegedi Tankerületi Központ

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. december 15.

Szegedi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6793 Forráskút, Jókai utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészeti iskolában gitár hangszer oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, az Nkt. 3.sz. melléklet 10. pontja alapján meghatározott, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sápi Zoltán intézményvezető nyújt, a 62/587-141 vagy 70/379-6807 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Sápi Zoltán intézményvezető részére a iskola@forraskut.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeiben történik: Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (6793 Forráskút, Jókai u. 32.); Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézménye (6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos u. 58.); Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézménye (6794 Üllés, Dorozsmai út 53.)