Hegedűtanári állás Jánossomorján

2017. december 14-ig várják a pályázatokat.

Győri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 5 órás

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Óvári út 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű órák tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, hegedűtanári végzettség,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dravetzky István intézményvezető nyújt, a 06-96/565-907 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/2290-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakörére”. Egy további példányt kérünk a Jánossomorjai Alapfokú Művészeti Iskola címére megküldeni (9241 Jánossomorja, Óvári út 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.