Zongoratanári állás Sümegen

Jelentkezési határidő: 2017. december 27.

Balatonfüredi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI  zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoratanítás, korrepetitori feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) „ a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongora szak,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • adatkezelési nyilatkozat,
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Monostori István nyújt, a 06-87/550-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •  postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/172/657-22/2017 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.
  • elektronikus úton Monostori István részére a kisfaludy175@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmények nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.