Gitártanári állás Siklóson

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 26.

Mohácsi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolája 142003 gitártanár vagy gitárművész munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 13 órás

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7800 Siklós, Iskola utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gitár hangszeres órák megtartása, továbbá a munkakörhöz tartozó feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, vagy egyetemi pedagógiai végzettség gitártanár vagy gitárművész szak,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek(szövegszerkesztés, internet).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességet részben vagy egészben korlátozott gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2d) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidtné Kriszt Kinga nyújt, a 72/496-200 vagy 30/831-0665 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7800 Siklós, Iskola utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/013/917-73/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Gitártanár vagy gitárművész.
 • személyesen: Schmidtné Kriszt Kinga, Baranya megye, 7800 Siklós, Iskola utca 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.