Trombitatanárt keresnek Egerben

Jelentkezési határidő: 2017. december 29.

Egri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola trombitatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.01.05-2018.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Dobó István tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, vagy egyetem, pedagógus végzettség,trombita tanár szakképzettség,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyás László nyújt, a 06-36/310-275 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó István tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/43-178/2017 , valamint a munkakör megnevezését: trombita tanár.
  • elektronikus úton Gulyás László részére a titkarsag@egerzene.hu E-mail címen keresztül
  • személyesen: Gulyás László, Heves megye, 3300 Eger, Dobó István tér 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének javaslata alapján, az Egri Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról. A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 4.