Klarinét-, szaxofon-, furulyatanári állás Pest megyében

2018. január 8-ig várják a pályázatokat.

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Volly István Alapfokú Művészeti Iskola  klarinét-, szaxofon-, furulya tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű GYES idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2340 Kiskunlacháza, Kinizsi Pál utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapfokú művészeti oktatás keretében szaknak megfelelő tantárgy megtartása, a tanári munkakörbe sorolt feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • egyetem, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szomoru Judit nyújt, a 06-70-221-59-23 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Szomoru Judit intézményvezető részére a vollyam1@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Teljes- és részmunkaidőt vállalni tudó kollegák jelentkezését egyaránt várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://vollyami.wordpress.com/ honlapon szerezhet.