Szolfézstanári állás Demecserben

Jelentkezési határidő: 2018. január 2.

Kisvárdai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.01.04-2018.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 8 órás

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4516 Demecser, Szabolcs vezér utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szolfézs tantárgy oktatása heti 8 órában az intézmény székhelyén és telephelyein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, Szolfézs szakos tanári végzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
  • sikeres elbírálás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gyuláné, intézményegység-vezető nyújt, a 06 30 627 3056 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/149/1980-6/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 3.