Budapesten hegedűtanárt keresnek

2018. január 25-ig várják a pályázatokat.

Észak-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021. 01. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedűtanári feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szakirányú felsőfokú hegedűtanári vagy hegedűművészi végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bokor György intézményvezető nyújt, a 06-1-2710842/106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Bokor György intézményvezető részére a igazgato@hubayzeneiskola.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.