Zenesimeret tanárt keresnek Fejér megyében

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

Székesfehérvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola és telephelyei zeneismeret tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.01.27. – 2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 14 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szabadság tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szolfézs és zeneirodalom tárgyak oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zeneismeret-zeneelmélet tanár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • erkölcsi bizonyítvány,
  • végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basalné Rézman Ágnes igazgató nyújt, a 0630/3138211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Basalné Rézman Ágnes igazgató részére a morzene@office.mor.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról az intézményvezető javaslatának figyelembevételével a tankerületi igazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerülő költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 20.