Gitártanári állás Budapesten

2018. február 6-ig várják a pályázatokat.

Belső-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Tóth Aladár Zeneiskola AMI gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.02.01.-2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1063 Budapest, Szív utca 19-21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár tantárgy oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, gitártanár,
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okiratok másolata.
  • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Margit intézményvezető nyújt, a 1/351-6888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Magyar Margit intézményvezető részére a tazi@tothaladar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi igazgatónak a kinevezésre. A próbaidő 4 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 7.