Próbajáték I. hegedű tutti állásra

2018. február 20-ig várják a pályázatokat.

A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR
művészeti vezető: Csaba Péter
I. hegedű tutti próbajátékot hirdet
teljes állásra

Próbajáték időpontja: 2018. február 27. (kedd), 10 óra

Próbajáték helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11)

A próbajáték anyaga:
I. forduló:

  • Mozart: A-dúr K.219, vagy D-dúr K.218 hegedűverseny I. tétel
    kadenciával
  •  Egy zenekari szemelvény a megadott zenekari anyagból, a zsűri
    választása alapján

II. forduló:

  • 2 szabadon választott tétel Bach Szólószonátáiból vagy Partitáiból
  • Szabadon választott romantikus vagy XX. századi mű (legalább 10 perc)
  • Egy zenekari szemelvény a megadott zenekari anyagból, a zsűri választása alapján

III. forduló:

  • Zenekari anyag

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és elérhetőségével együtt a zenekar titkárságára (1088 Budapest, Múzeum u. 11.) vagy e-mailben (aharangozo@mavzenekar.hu) kérjük eljuttatni 2018. február 20-ig. A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga előzetes egyeztetés után a zenekar székházában átvehető 2018. január 15-től vagy igény szerint elektronikus úton küldjük.

Zongorakísérőt a zenekar nem biztosít.

További információ a zenekari titkártól kérhető telefonon: 0620/5399554.