Pest megyében zongoratanárt keresnek

2018. február 11-ig várják a pályázatokat.

Érdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2038 Sóskút, Tulipán utca 9.

Pest megye, 2461 Tárnok, Iskola utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongoraoktatás munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, vagy egyetemi végzettség,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • 2-5 éves szakmai gyakorlat,
  • IKT eszközök használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuzselné Schóber Ágnes intézményvezető nyújt, a 06/23/384-072 vagy 06/30/222-8399 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Kuzselné Schóber Ágnes intézményvezető részére a andreetti@hawk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 12.