Hegedűtanári állás Budapesten

2018. február 15-ig várják a pályázatokat.

Külső-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1183 , Gyöngyvirág utca 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: hegedű oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z)pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Draskóczy Zoltán részére a draskoczyzoltan.dez@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dohnanyizeneiskola.hu honlapon szerezhet.