Gitártanári állás Fejér megyében

2018. február 25-ig várják a pályázatokat.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.03.01-2018.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István út 8-10.

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Szent László út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: alapfokú művészetoktatás, gitár órák előkészítése és megtartása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, gitár tanár végzettség,
  • hasonló munkakörben – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemes József intézményvezető nyújt, a 06/70/314-0769 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/292-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gitár tanár.

vagy

  • elektronikus úton Nemes József intézményvezető részére a mmiskola.hu@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 26.