Zongoratanári, korrepetitori állás Tatán

Jelentkezési határidő: 2018. március 30.

Tatabányai Tankerületi Központ Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár, korrepetitor munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Fazekas utca 47.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongora tantárgy oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához, illetve továbbításához, és személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somossy Csaba Miklós intézményvezető nyújt, a 06-34/381-609 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2890 Tata, Fazekas utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/00388-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár, korrepetitor;
  • elektronikus úton Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola részére a mennerzenede@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a nora.szekely@kk.gov.hu címre. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/00388-1/2018