Trombitatanárt keresnek Csemkőn

Jelentkezési határidő: 2018. március 3.

Berettyóújfalui Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Csökmői Bocskai István Általános Iskola Hidas Frigyes Művészeti Iskola trombitatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Alkotmány utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészeti iskolában trombita tanári órák megtartása általános iskolások számára.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, /egyetemi végzettségi szintű szakképzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség,
  • a pályázó vállalja a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén történő munkavégzést.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okiratok másolati példánya,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • szakmai adatokat tartalmazó, fényképes önéletrajz,
  • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Tóthné Almási Zsuzsanna intézményvezető részére a iskola@bocskai-csokmo.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja. A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/540-1/2018