Zongoratanári állás Békés megyében

2018. március 30-ig várják a pályázatokat.

Gyulai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zongora szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth utca 43-47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongora tanítása alapfokú művészeti iskolában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, egyetemi szintű szakirányú felsőfokú tanári végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskola, Egyetemi szintű ének-zene, szolfézs tanári végzettség, ,
 • oktatás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján,
 • motivációs levél,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. §-a alapján hatósági igazolvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (3 hónapnál nem régebbi),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tölcsér Jánosné, intézményvezető nyújt, a 06-20/271-0252 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Gyulai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Szabó Pál Általános Iskola és AMI 5530 Vésztő, Vörösmarty utca 1-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/035/00684-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zongora szakos tanár.
 • elektronikus úton szpiskola@veszto.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.