Zenei könyvtárost keres az LFZE könyvtára

Jelentkezési határidő: 2018. március 22.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtárába könyvtáros vagy zenei könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárában ellátandó könyvtárosi feladatok: a könyvtár olvasóforgalmának (helyben olvasás ill. kölcsönzés) lebonyolítása, könyvek, kották kiadása, visszavétele, kölcsönzések és visszavételek ellenőrzése, a könyvtári rend betartatása, beiratkozás, pénztárkezelés, térítési díjak kezelése, kézikönyvtári kiszolgálás, általános tájékoztatás a Könyvtárral, a Könyvtár gyűjteményével és a könyvtári rendszerrel kapcsolatos kérdésekben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés, zenei/könyvtári területen,
 • angol társalgási tudásszint,
 • büntetlen előélet és nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • zenei végzettség esetén könyvtári ismeretek megléte/könyvtári gyakorlat,
 • könyvtárosi végzettség esetében zenei ismeretek (zeneiskolai tanulmányok),
 • ALEPH vagy más integrált könyvtári rendszer ismerete,
 • egy másik idegen nyelv ismerete (német/francia/egyéb).

Elvárt kompetenciák:

 • számítógép gyakorlott, felhasználói szintű ismerete,
 • jó kapcsolatteremtő képesség,
 • konfliktuskezelési képesség,
 • önálló munkavégzés képessége,
 • együttműködési készség,
 • megbízhatóság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.